Φωκίωνος Νέγρη 16
112 57 Αθήνα
+30 210 8824681
hello@16fokionosnegri.gr