Παρατηρώντας τον θάνατο των άλλων: Θέαμα, συμπόνια και πολιτική ευθύνη

Παρατηρώντας τον θάνατο των άλλων: Θέαμα, συμπόνια και πολιτική ευθύνη

Ομιλήτρια: Δήμητρα Μακρυνιώτη, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μια ομιλία για το τραύμα, την οδύνη και τον θάνατο είναι στην ουσία μια συζήτηση για το σώμα, που νεκρό ή ζωντανό, ακέραιο ή τραυματισμένο, παρόν ή αγνοούμενο έρχεται να συναρθρώσει ό,τι βολικά αποκαλείται προσωπικό δράμα με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που το προσδιορίζουν, του αποδίδουν ή του στερούν σημασίες, του προσφέρουν ευκαιρίες ή το αποκλείουν από αυτές.

Σε αυτά τα συμφραζόμενα μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: Πώς διατυπώνονται κοινωνικά οι άνισες συνθήκες έκθεσης στον θάνατο; Με ποιους όρους αναγνωρίζουμε και αντιδρούμε στην τρωτότητα, στον πόνο αλλά και στη βία που εμπεριέχουν; Είναι ικανή η συμπόνια να αντισταθμίσει την πολιτική ευθύνη; Μήπως στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες μιας μορφής «νεκροπολιτικής» που αφήνει κάποιες ζωές να πεθάνουν, χωρίς ο χαμός τους να συνιστά δολοφονία; Μπορούμε τέλος να ξεφύγουμε από τη λογική της θυματοποίησης και να δώσουμε λόγο σε όσους και σε όσες μετασχηματίζουν την οδύνη σε αίτημα-διεκδίκηση;

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης Ο πόνος των άλλων.